Asst. Prof. Rafiz MANAFOV

Asst. Prof. Rafiz MANAFOV

Muş Alparslan Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi /İzmir ve Bakü Devlet Üniversitesi

Yüksek Lisans: Bakü Devlet Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi: “Fiilerin Leksik-Semantik Klassifikasyonu” Tez Danışmanı: Doç. Tariyel Hasanov

Doktora: İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (Din Felsefesi Bilim Dalı)

Doktora Tezi: “John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Günümüz Açısından Teodise” Tez Danışmanı: Prof.Dr. Cafer Sadık Yaran