Assoc. Prof. Rafiz MANAFOV

Assoc. Prof. Rafiz MANAFOV

Muş Alparslan Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi /İzmir ve Bakü Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. Bakü Devlet Üniversitesi Fiilerin Leksik-Semantik Klassifikasyonu  isimli tezle yüksek lisansını bitirdi. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Günümüz Açısından Teodise isimli tezle doktorasını tamamladı. Halen Muş Alparslan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.