Res. Asst. Nesim ASLANTATAR

Res. Asst. Nesim ASLANTATAR

Ankara University

Faculty of Divinity

1987 Ağrı doğumludur. 2011 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı yüksek lisansını, “John Duns Scotus’ta Tanrı-Ahlak İlişkisi” başlıklı tezi ile 2015 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında aynı enstitüde başladığı “Agnostisizm: Tanrı’nın Bilinemezliği Sorunu” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.