Asst. Prof. Hasan PEKER

Asst. Prof. Hasan PEKER

Adıyaman Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

1990 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1996 yılında Kur'an'da Uluhiyyet Açısından Allah-İnsan Münasebeti isimli yüksek lisansını, 2005 yılında Kur'an'da Bilgi İmkânları Açısından İnsanın Bilişsel Dinamizmi isimli  doktorasını tamamladı. Halen Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.