Asst. Prof. Gülsüm TURHAN

Asst. Prof. Gülsüm TURHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü / 2010

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi / 2013

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü