Res. Asst. Ferda YILDIRIM

Res. Asst. Ferda YILDIRIM

Mardin Artuklu Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi