Assoc. Prof. Erol ÇETİN

Assoc. Prof. Erol ÇETİN

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Faculty of Theology

2007 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Nurettin Topçu'da Metafizik ve Din İlişkisi” adlı tezle yüksek lisansını, 2016 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler “Kierkegaard'a Göre Özne-Nesne İlişkisi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.