Res. Asst. Emine GÖÇER

Res. Asst. Emine GÖÇER

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1986 Antakya doğumludur. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Biyoetik Açıdan İnsan Doğası” adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı "Şüphecilik ve Fideizm" başlıklı doktora çalımasına devam etmektedir. Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.