Prof. Dr. Turan KOÇ

Prof. Dr. Turan KOÇ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

1952’de Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini burada tamamladı. 1977’de A.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında E.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde akademik hayata atılan Turan Koç, halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde dekanlık görevini yürütmektedir. Akademik hayatını sanat-edebiyat çalışmaları ile birlikte yürüten Koç’un yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:

Şiir; Kan Gibi Vakte Düşen, Fetret Zamanları, Ara Dönem. İnceleme; Ölümsüzlük Düşüncesi, Din Dili, İslâm Estetiği, Varoluşun Tanıkları. Deneme; Ceylan Kovalamak. Çeviri; Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık ile İslâmi Hareketler ve Modernlik (Watt’tan), Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş (Leaman’dan), Zihin Felsefesi (Shaffer’dan), Varolmanın Boyutları, İslâm’ın Vizyonu ve Tasavvuf (Chittick’ten), İslâm Sanatı(Burckhardt’tan), Kur’an Hat ve   Tezhibinden Parıltılar (Lings’ten), Mukaddemât (Davud el-Kayserî’den), Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri (-İbrahim Demirci ile birlikte- Nizar Kabbani’den).