Dr. Öğr. Gör. Tuncay AKGÜN

Dr. Öğr. Gör. Tuncay AKGÜN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Polatlı İlahiyat Fakültesi

2000 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Karl Jaspers'de Vahiy ve İman” adlı tezle yüksek lisansını, 2011 yılında aynı enstitüde “Gazali ve İbn Rüşd'e Göre Yaratma” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.