Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL

Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1977 Samsun doğumludur. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Çağdaş Din/ Epistemolojide Fideizm” başlıklı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Din Felsefesinde Dekonstrüksiyon” başlıklı tezle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.