Prof. Dr. Nebi MEHDİYEV

Prof. Dr. Nebi MEHDİYEV

Trakya Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

2000 yılında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, "Ian Greame Barbour'da Bilim-Din İlişkisi" adlı tezle yüksek lisansını, 2007 yılında aynı enstitüde "Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği" adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.