Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK

Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK

Giresun Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “John Hick’in Din Felsefesinde Dinsel Dışlayıcılığa Yöneltilen Eleştiriler” adlı tezle yüksek lisansını, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinde Dinsel Kapsayıcılık” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.