Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

1970 Hatay doğumludur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Spinoza’da Din ve Tanrı” adlı tez ile yüksek lisansını; aynı enstitüde “Spinoza’nın Tanrı Anlayışı” adlı tez ile 2003 yılında doktorasını tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde çalışmaya devam etmektedir.