Prof. Dr. Latif TOKAT

Prof. Dr. Latif TOKAT

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dini İlimler Fakültesi

1989 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Teist Varoluşçulukta Hürriyet Problemi" adlı tez ie yükseklisansını, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Dinde Sembolizm" adlı tez ile doktorasını tamamladı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.