Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR

Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

1973 Amasya doğumludur. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizmin Dayandığı Sosyolojik Gerekçeler ve Bu Gerekçelerin Teistik Açıdan Değerlendirilmesi” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında “Alvin Plantinga’nın Din Felsefesi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.