Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU

Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1964 Malatya doğumludur. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Farabi ve Thomas Aquinas’a Göre Tanrı’nın Varlığı ve Sıfatları” adlı tezle yüksek lisansını, 1997 yılında aynı enstitüde “Çağdaş İngiliz Felsefesinde Ateizm Problemi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.