Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ

Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Pre-Sokratik Dönemde Yunan ve Hint Düşücesinde Ruh Görüşü" adlı tezle yüksek lisansını, 2009 yılında aynı enstitüde "Gazzâlî ve David Hume'da Nedensellik" adlı tez ile doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.