Tanrı'nın Varlığına İlişkin Argümanlar

 20 Mayıs 2011      15:00      İsam Konferans Salonu

Dört argümanın tartışıldığı "Tanrının Varlığına İlişkin Argümanlar" başlıklı atölye 20-21 Mayıs 2011 tarihinde İSAM'da gerçekleştirildi.

Atölyede ele alınan tebliğler:
Doç. Dr. Süleyman Dönmez: İbn Rüşd’ün Tanrı Kanıtı Üzerine Küçük Bir Mütalaa: İnayet ve İhtira
Doç. Dr. Caner Taslaman: Tasarım Delili
Y. Doç. Dr. Zikri Yavuz: Zamandan Bağımsız Delile dair Modern Tartışmalar
Y. Doç. Dr. Engin Erdem: İbn Sina'nın Metafizik Delili