Olağan Genel Kurul Toplantısı

 19 Mart 2021      14:30      İstanbul Edebiyat Derneği Konferans Salonu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü 14.30’da Molla Hüsrev mah. Kalender Mektebi sk. No: 1 Vezneciler Fatih İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 14.30’da Molla Hüsrev mah. Kalender Mektebi sk. No: 1 Vezneciler Fatih İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM:

1. Katılan üyelerin hazırun listesini imzalaması

2. Başkanın açılış konuşması

3. Divan heyetinin seçilmesi

4. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5. Yönetim Kurulunun İbrası

6. Dernek Organlarının Seçilmesi

7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8. Kapanış