O. Faruk Akyol: Thomas Aquinas'ın Tanrı Anlayışı

 27 Mart 2013      15:00      Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu

"Thomas Aquinas'ın Tanrı Anlayışı" Prof. Dr. Osman Faruk Akyol (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) 27 Mart 2013 Saat:15.00 Yer: Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu.