Muhsin Akbaş: Kötülük Problemi Yeniden: Kimin için, Nasıl bir Problem?

 13 Mayıs 2011      15:00      Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu

Prof. Dr. Muhsin Akbaş (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İlahiyat Fak.) Kötülük Problemi Yeniden: Kimin için, Nasıl bir Problem? başlıklı bir konferans verecektir.  13 Mayıs 2011 Cuma / Saat: 15.00 Yer: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Konferans Salonu.

Okuma Önerisi: Muhsin Akbaş, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı.