Kaan Ökten: Heidegger: Teoloji ve Varoluşçuluk

 3 Aralık 2010      15:00      Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu

​Heidegger üzerine çalışmaları ile bilinen, ödüllü "Varlık ve Zaman" çevirmeni Doç.Dr. Kaan Ökten, derneğimizin faaliyetleri kapsamında Heidegger ve teoloji ilişkisini ele alacağı bir Konferans verecek. Tarih: 3 Aralık 2010 Cuma Saat: 15.00 Yer: Marmara Ü. İlahiyat Fak. Kültür Mer. Konferans Salonu