İslam ve Felsefe: Çatışma mı, Uzlaşma mı?

 27 Kasım 2008      15:30      Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu

Prof. Dr. İlhan Kutluer ve Doç. Dr. Fehrullah Terkan İslam ve felsefe ilişkisini iki farklı açıdan ele alıyorlar. "İslam ve Felsefe: Çatışma mı, Uzlaşma mı?" başlıklı panel 27 Kasım 2008 saat 15.30'da Marmara Üni. İlahiyat Fak. Bağlarbaşı Kampus'ünde.

Okuma Önerisi:
Prof. Dr. İlhan Kutluer, İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İz Yay.

Doç. Dr. Fehrullah Terkan, Çatışmanın Dinamikleri, Elis Yay.