İhsan Fazlıoğlu: Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi?

 12 Nisan 2013      15:00      Marmara Ü. İlahiyat F. Kültür Merkezi Konferans Salonu

Yeni Konferans: “Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibari mi: Kadim Bir Tartışmaya Yeni bir Yaklaşım.” Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)