Caner Taslaman: Müslüman Evrimci Olabilir Mi?

 24 Aralık 2015      15:30      Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, MC417