Olağan Genel Kurul Toplantısı

 9 Temmuz 2021      16:30      İstanbul Edebiyat Derneği Konferans Salonu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılamamış, 30 Nisan 2021 tarihli ikinci toplantı ise Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler sebebiyle ileriki bir tarihe ertelenmişti. 1 Temmuz 2021 tarihinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarının yapılmasına izin verilmiştir. Bu çerçevede derneğimizin olağan genel kurul toplanlantısı salt çoğunluk şartı aranmaksızın 9 Temmuz 2021 Cuma günü 16.30’da Molla Hüsrev mah. Kalender Mektebi sk. No: 1 Vezneciler Fatih İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM:

1. Katılan üyelerin hazırun listesini imzalaması

2. Başkanın açılış konuşması

3. Divan heyetinin seçilmesi

4. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5. Yönetim Kurulunun İbrası

6. Dernek Organlarının Seçilmesi

7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8. Kapanış