Prof. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU

Prof. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1972 Sakarya doğumludur. 1994’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “İbn Sînâ Felsefesinde Aşk Kavramı” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2005 yılında aynı enstitüde “Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Te’vil” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

2003’den beri M. Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilimdalı’nda görev yapmaktadır. Gemuhluoğlu ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Sanat Felsefesi ve Estetik” dersleri vermektedir. Akademik çalışma alanları, İslam Düşüncesi, Hermenötik, Dil Felsefesi ve Sanat Felsefesi’dir.