Dr. Öğr. Gör. Vedat TEZCAN

Dr. Öğr. Gör. Vedat TEZCAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

İletişim Fakültesi

2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Spinoza ve Fazlur-Rahman'da Ahlak Felsefesi” adlı tezle yüksek lisansını, 2012 yılında aynı enstitüde “Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.