Doç. Dr. Tuncay AKGÜN

Doç. Dr. Tuncay AKGÜN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İslami ilimler Fakültesi

2000 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Karl Jaspers'de Vahiy ve İman” adlı tezle yüksek lisansını, 2011 yılında aynı enstitüde “Gazali ve İbn Rüşd'e Göre Yaratma” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.