Arş. Gör. Serdar ATALAY

Arş. Gör. Serdar ATALAY

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1979 Tonya doğumludur. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “John Charlton Polkinghorne’da Din-Bilim İlişkisi” başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekte olup, 35. madde ile Çukurova Üniversitesi adına araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.