Dr. Öğr. Gör. Semra TÜFENKCİ

Dr. Öğr. Gör. Semra TÜFENKCİ

Artvin Çoruh Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1982 Kastamonu doğumludur. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İhvan-ı Safa’nın Siyaset Risalesi Üzerine Bir İnceleme” adlı tezle yüksek lisansını, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Din Felsefesi Açısından İnsan Doğası” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Balıkkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.