Arş. Gör. Selin KAYA

Arş. Gör. Selin KAYA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İnönü Üniversitesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü eğitim fakültesi mezunuyum.Bir dönem İstanbul Üniversitesi Din Felsefesi bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördüm. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde de aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi geçmişim bulunmakta. Bir dönem Adıyaman ilimiz Gerger ilçemizde hem meslek dersi öğretmenliği hem de Vekil müdürlük yapmış bulunmaktayım. Malatya'da 2013 yılında Kurtuba Akademi'nin düzenlediği sempozyumda Toplumsal Tahayyülün, Biyolojik Üretimin Ve Felsefî Kurgunun Tecessümü Olarak Episteme (Bilgi): Epistemolojinin Disiplinler Arasılığına Yönelik Bir Soruşturma Denemesi konusu altında bir bildiri sundum bildirim Bilsam yayınevi tarafından basılmıştır. 2016 yılında Ksükam ve Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde düzenlenen İslam ve Kadın isimli  Panel'e Felsefi Olarak Kadın Değerleri ve İslam başlığı altında panelist olarak bulundum. İngilizce bilmekteyim. Hali hazırda Sütçü İmam Üniversitesi'nde din felsefesi bölümünde yüksek lisans öğrenimime devam etmekteyim.