Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU

Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU

Atatürk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1965 Bayburt doğumludur. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Sina, Gazali ve David Hume’da Mukayeseli Olarak İlliyet Meselesi” adlı tezle yüksek lisansını, 1998 yılında aynı enstitüde “Gazali Düşüncesinde Ruh ve Ölüm” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.