Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

Erciyes Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1967 Kütahya doğumludur. 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında Amerikan Katolik Üniversitesi'nde “William P. Alston’un Dinî Tecrübenin Epistemolojisi Teorisi” konulu doktora tezini başarıyla tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.