Dr. Öğr. Gör. Osman Murat DENİZ

Dr. Öğr. Gör. Osman Murat DENİZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “John Calvin'de İman ve Vahiy Anlayışı” adlı tezle yüksek lisansını, 2009 yılında aynı enstitüde “Akıl-İman İlişkisi Açısından Fideizm” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.