Arş. Gör. Nesrin BAĞCI ERCİYAS

Arş. Gör. Nesrin BAĞCI ERCİYAS

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1985 Rize doğumludur. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Robert Merrihew Adams’ın Tadil Edilmiş İlahi Buyruk Teorisi” konulu yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Halen aynı enstitüde “Farabi ve Dini Çoğulculuk” üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir. 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.