Dr. Öğr. Gör. Mustafa İLBOĞA

Dr. Öğr. Gör. Mustafa İLBOĞA

Süleyman Demirel Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

2003  yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Platon'un İdeaları İle Whitehead'in Ezeli Objelerinin Ontolojik Bağlamda Karşılaştırılması” adlı tezle yüksek lisansını, 2012 yılında aynı enstitüde “Nikolai Berdyaev'in Din Felsefesi: Tanrı, Ruh, Özgürlük” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.