Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

1967 Adıyaman doğumludur. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Din Felsefesi Açısından Kutsal” adlı tezle yüksek lisansını; 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “David Hume’da Din ve Tanrı” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.