Arş. Gör. Muhammed İkbal HARDAL

Arş. Gör. Muhammed İkbal HARDAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1982 Bergama doğumludur. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. M.E.B. burslusu olarak gittiği University of Bristol Felsefe Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Bir Din Felsefesi Problemi olarak Zaman-Kişilik" başlıklı Yüksek Lisans tezini bitirdi. Aynı yıl başladığı "İslam'da Sembolizm ve Epistemolojik Değeri" başlıklı doktora çalımasına devam etmektedir. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.