Prof. Dr. Metin YASA

Prof. Dr. Metin YASA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1968 Sivas doğumludur. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında “Çağdaş İngiliz Felsefesinde Kötülük Problemi” adlı tezle yüksek lisansını, 1998 yılında “Ölümden Sonra Hayat İnancının Felsefi ve Deneysel Dayanakları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.