Arş. Gör. Merve KOYUNCU

Arş. Gör. Merve KOYUNCU

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1990 Adana doğumludur. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2015 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları-Turing Testi ve Yansımaları” adlı tez yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında aynı enstitüde başladığı “Çağdaş Zihin Felsefesinde Naturalist (Doğalcı) Zihin Kuramları ve Ahlakî Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.