Dr. Öğr. Gör. Mehmet ULUKÜTÜK

Dr. Öğr. Gör. Mehmet ULUKÜTÜK

Gaziantep Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

2005 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Anlama ve Gelenek: H. G. Gadamer'in Felsefi Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu” adlı tezle yüksek lisansını, 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Muhammed Abid el-Câbirîde Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.