Doç. Dr. Mehmet Ata AZ

Doç. Dr. Mehmet Ata AZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

1981 Mardin doğumludur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Kudret Sıfatı Bağlamında Taş Paradoksu" adlı tez ile yüksek lisansını, 2013 yılında aynı enstitüde "İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı'nın Bilinebilirliği: İbn Sina ve Thomas Aquinas Örneği" adlı tez ile doktorasını tamamlamıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.