Arş. Gör. İbrahim YILDIZ

Arş. Gör. İbrahim YILDIZ

Muş Alparslan Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

1989 Muş doğumludur. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. M.E.B burslusu olarak gittiği University of Birmingham’da “Evaluating Religious Pluralism in an Islamic Context” adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimine başlamış olup “Teizm ve Ateizm: Delilci Kötülük Problemi” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.