Dr. Öğr. Gör. İbrahim YILDIZ

Dr. Öğr. Gör. İbrahim YILDIZ

Muş Alparslan Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

1989 Muş doğumludur. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. M.E.B burslusu olarak gittiği University of Birmingham’da “Evaluating Religious Pluralism in an Islamic Context” adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında Ankara Üniversitesi’nde “Teizm ve Ateizm: Delilci Kötülük Problemi” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.