Arş. Gör. Dr. Hüseyin Taha TOPALOĞLU

Arş. Gör. Dr. Hüseyin Taha TOPALOĞLU

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1984 İstanbul doğumludur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. M.E.B. burslusu olarak gittiği University of Nottingham'da "The Possibility of The Use of Martin Heidegger's Fundamental Ontology in Islamic Theology" adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı "Epistemolojide Delil ve Tanrı'nın Varlığına Dair Kozmolojik Delillerin Epistemik Değeri" başlıklı doktora çalımasına devam etmektedir. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.