Prof. Dr. Hasan KATİPOĞLU

Prof. Dr. Hasan KATİPOĞLU

1950 yılında Samsun ili, Bafra ilçesi Bengü Köyü’nde dünyaya gelen Katipoğlu, üçüncü sınıftan başladığı Üçpınar Köyü İlkokulu’nu 1962’de bitirdi. Aynı yıl Tokat İmam Hatip Okulu’na kaydoldu. Daha sonra, Samsun İmam Hatip Okulu’na nakil yaptırdı. Parasız Yatılı Öğretim sınavını kazanark Sivas İmam Hatip Okulu’na geçiş yaptı ve 1969’da buradan mezun oldu. 1969’da Samsun ili Alaçam ilçesinde imam hatiplik görevine başladı. İmamlık görevi sırasında Ayşe hanımefendi ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı oldu.

1969’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne kayıt yaptırdı. Öğrenimi nedeniyle imam hatiplik görevine Küçükçekmece’de devam etti. Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğrenci iken, 1971’de İstanbul Mecidiyeköy Lisesi’nden fark derslerini vererek mezun oldu.

Katipoğlu, iki ayrı lise diplomasından biri ile 1973 yılında dereceye girerek İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden, diğeri ile de 1975’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1975- 1976 yıllları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı’nda Personel Daire Şefi olarak görev yaptı. 1976’da Bafra Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak atanan Katipoğlu, 1977’de Samsun Yüksek İslam Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Asistanlığı’na atandı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını 1981 yılında E. Boutroux’da Din Felsefesi adlı tezi ile tamamlayarak “İlahiyat Doktoru” ünvanını aldı.

Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nün İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesi sonucunda; önce öğretim görevliliğine, daha sonra 1983’te Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç.’lik kadrosuna atandı. 1988’de aynı anabilim dalında Doçent olan Katipoğlu, 1988-1991 yılları arasında dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Ktipoğlu, 1991-1992 yılında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Belçika’da bulundu. 16.09.1993 tarihinden 15.01.1994 yılında Çorum İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı kadrosuna Profesör olarak atanana kadar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

Katipoğlu, 03.05.1994’de Çorum İlahiyat Fakültesi’de dekanlık görevini üstlendi. Ailesiyle birlikte özel otomobiliyle Samsun’a giderken, Samsun-Ankara Karayolunun 12. kilometresinde 29 Aralık 1995 Cuma günü geçirdiği elim bir trafik kazasında, eşi ve kızı ile birlikte hayatını kaybetti.

Bilimsel Eserleri

1. Emile Boutroux’da Din Felsefesi, Ankara 1981, (Basılmamış Doktora Tezi)

2. Çağdaş Felsefede İlim ve Din, (Boutroux’dan çeviri ve Önsöz), M.E.B., (İstanbul 1988).

3. “Emile Boutroux’un Anlattığı”, Felsefe Konuşmaları, der.: Saadettin Elibol, Akçağ Yay., (Ankara 1991), (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., [Ankara 1987]).

4. “Malebranche Okkazyonalizminde Ahlak Meselesi”, O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 3, (Samsun1988).

5. “Emile Boutroux’un Felsefesinde Din-Akıl Münasebeti”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, (Samsun 1986).

6. “Malebranche’ın Din Felsefesinde Mistisizm”, O.M.Ü., İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, (Samsun 1987).

7. “Malebranche’ın Felsefesinde Din-Akıl İlişkisi”, O.M.Ü., İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7, (Samsun 1993).

8. “Bedbinlik” maddesi. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, (basımına karar verilmiş ve “İyimserlik” maddesine atıf yapılmış).

9. “Cins”, maddesi, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c. VIII, (İstanbul 1993).

10. “Haml” maddesi, T.D.V. İslam Ansiklopedisi. mahmul maddesine atıf yapılarak orada yayımlanacağı belirtilmiş.

11. “Hay b.Yakzan”, maddesi, (İlhan Kutluer ile beraber), T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c. VIII, (İstanbul 1997).

12. “Huneyn b. İshak” maddesi, (İlhan Kutluer ile beraber), T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c. XVIII, (İstanbul 1998).