Dr. Öğr. Gör. Hasan ATSIZ

Dr. Öğr. Gör. Hasan ATSIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizmin Psikolojik Gerekçeleri ve Teizmin Cevapları” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında aynı enstitüde “Erich Fromm'un Hümaniter Din Anlayışının Günümüz Toplumları Açısından Değerlendirilmesi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.