Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN

Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Kayseri doğumludur. 1979 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını tamamladı. Hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.