Prof. Dr. Ferit USLU

Prof. Dr. Ferit USLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1970 Konya doğumludur. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "John Hick'e Göre Eskatolojik Doğrulama" adlı tezle yüksek lisansını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İmanı Temellendirme Sorunu" adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.