Dr. Öğr. Gör. Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Gör. Ferhat YÖNEY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

2004 yılında Boğaziçi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Din Felsefesi Açısından İzafiyet Teorisi" adlı tezle yüksek lisansını, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İlahi Buyruk Teorisi ve Diğer Ahlaki Realizm Türlerinin Değerlendirilmesi" adlı tez ile doktorasını tamamladı. Halen Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.